Un libro para encher o baleiro de literatura sobre a interpretación de enlace en España e contribuír á formación de profesionais

Ademais de empregarse en numerosos ámbitos como o sanitario, social, xudicial, policial ou o de negocios, a interpretación de enlace é a técnica máis utilizada nos servizos públicos entre persoas inmigrantes, refuxiadas ou solicitantes de asilo que non coñecen a lingua do país no que se atopan e precisan de intérpretes para poder acceder a eses servizos. “A interpretación de enlace (IE) é que se leva a cabo de forma dialóxica entre dúas ou máis persoas que non comparten a lingua e diferénciase da interpretación simultánea en que non adoita precisar equipamentos técnicos, e da interpretación consecutiva en que non se interpreta un discurso dunha lingua a outra, senón que se media nun diálogo, con todo o que isto leva consigo”, detalla a docente e investigadora da UVigo e autora do libro La interpretación de enlace. De la teoría a la práctica, Maribel del Pozo Triviño.

O volume, publicado pola editorial Comares, foi presentado hoxe nun acto desenvolvido en liña a través de Campus Remoto, no que ademais da autora, participaron Icíar Alonso Araguás e Jesús Baigorri Jalón, investigadores do grupo Alfaqueque (Universidad de Salamanca). A presentación desenvolveuse, ademais, ao abeiro do terceiro Ciclo de Encuentros Traductológicos (CETra) do Laboratorio de Investigaciones en Traductología (LIT) da Universidad Nacional de La Plata (Arxentina), en cuxa representación participaron Ana María Gentile e Gabriela Yáñez.

Ler a noticia completa no DUVI