AILIJ

Babel-Afial

O Anuario de investigación en Literatura Infantil e Xuvenil – AILIJ (ISSN: 1578-6072) foi editado por primeira vez en 2001 e ten como obxectivo difundir a investigación que se ven realizando no campo da literatura para nenos e mozos no ámbito nacional e internacional.

Páxina web

 

Babel-Afial

Babel-Afial

Babel-Afial (ISSN: 1132-7332) é unha revista académica anual sobre distintos aspectos de filoloxía inglesa e alemá. Foi fundada en 1992 e publica traballos e reseñas, tanto nacionais como internacionais, sobre cuestións relacionadas coa lingua e a literatura en linguas inglesa e alemá, lingüística aplicada, teoría literaria, tradución, metodoloxía, ou lexicoloxía e lexicografía.

Páxina web

 

Estudos de Sociolingüística

estudos

Sociolinguistic Studies (ISSN: 1750-8649; ISSN-e: 1750-8657) is the new title of Estudios de Sociolingüística, a journal founded in 2000 at the University of Vigo (Galicia, Spain) which offers a linguistic and cultural bridge between sociolinguistic research in the Romance world – especially the Spanish and Latino-American world – and the English-speaking research community.

Páxina web

 

Hesperia. Anuario de Filoloxía Hispánica

Hesperia

Hesperia. Anuario de Filoloxía Hispánica (ISSN: 1139-3181) publica traballos científicos sobre lingua e literatura españolas nos seus máis diversos aspectos, temas e contidos.

Páxina web

 

Vigo International Journal of Applied Linguistics

VIAL

VIAL (ISSN: 1697-0381) welcomes empirical studies dealing with innovative aspects of applied linguistics. VIAL is becoming a forum of discussion for interdisciplinary studies and diversity, promoting the exchange of ideas among specialists.

Páxina web

 

Viceversa. Revista Galega de Tradución

Viceversa

A revista Viceversa (ISSN: 1135-8920; ISSN-e: 1989-2853), adicada a recoller traballos sobre a tradución en Galicia, comezou a publicarse no ano 1995 coa intención de encher un baleiro que existía nas nosas revistas científicas.

Páxina web