Facultade de Fisioterapia

Departamentos

Departamentos con sede na FFT

H03 - Filoloxía Galega e Latina

Áreas de coñecemento: Filoloxía Galega e Portuguesa (370) | Filoloxía Latina (355)
NomeCargoTeléfonoEmail
Xosé Henrique Costas González Director 986 813 403
Xosé Soto Andión Secretario

H04 - Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Áreas de coñecemento: Filoloxía Inglesa (345) | Filoloxía Francesa (335) | Filoloxía Alemá (320)
NomeCargoTeléfonoEmail
Veljka Ruzicka Kenfel Directora 986 813 799
Belén Martín Lucas Secretaria

H10 - Lingua Española

Áreas de coñecemento: Lingua Española (567)
NomeCargoTeléfonoEmail
Miguel Cuevas Alonso Director 986 812 104
Regina Rodríguez Vega Secretaria

H11 - Literatura Española e Teoría da Literatura

Áreas de coñecemento: Literatura Española (583) | Teoría da Literatura (795)
NomeCargoTeléfonoEmail
José Francisco Montero Reguera Director 986 813 403
Montserrat Ribao Pereira Secretaria

H12 - Tradución e Lingüística

Áreas de coñecemento: Lingüística Xeral (575) | Tradución e Interpretación (814)
NomeCargoTeléfonoEmail
Elena Sánchez Trigo Directora 986 812 371
Susana Cruces Colado Secretaria

Departamentos externos que colaboran na docencia

H05 - Historia, Arte e Xeografía

Áreas de coñecemento: Historia Moderna (490) | Historia Contemporánea (450)
NomeCargoTeléfonoEmail
María Beatriz Vaquero Díaz Directora 988 387 267
Francisco Javier Pérez Rodríguez Secretario

X11 - Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Áreas de coñecemento: Filosofía (375)
NomeCargoTeléfonoEmail
Álvaro Xosé López Mira Director 986 812 430
Constantino Cordal Rodríguez Secretario