Innovación viguesa para unha subtitulación e audiodescrición máis accesible dos contidos de Netflix

Romero colabora coa empresa para que adopte unha técnica que non só atende ao espectador da VO

O investigador Pablo Romero Fresco

Numerosos estudos recentes, moitos deles baseados na tecnoloxía eye tracking, que permite sabe onde se sitúa a mirada do espectador na pantalla, confirmaron que en moitas ocasións as e os espectadores das versións traducidas (subtituladas e dobradas) e os das versións accesibles (mediante subtítulos para persoas xordas e con audiodescrición para as cegas), ven algúns produtos audiovisuais, ou certas escenas, de xeito demasiado diferente e, incluso contrario, á intención das e dos cineastas. Estas situacións, que o investigador da Universidade de Vigo Pablo Romero Fresco denominou ‘cegueira por subtitulo’, nas que por ler uns subtítulos, o espectador non chega a ver a imaxe, prodúcense en planos nos que hai diálogo e narración sobre texto en pantalla, por exemplo un cartel. Tamén, cando os subtítulos ocupan a parte da pantalla na que se concentra a acción principal ou, no caso dunha secuencia na que se suceden os diálogos a moita velocidade. “Con esta ‘cegueira por subtitulado’ os espectadores estranxeiros ou xordos que len os subtítulos están vendo practicamente unha película diferente e cando se lles pregunta, evidénciase que se perderon moitos planos, o que é un problema”, explica Pablo Romero, director do grupo GALMA (Galician Observatory for Media Accesibility) da Facultade de Filoloxía e Tradución.