Táboa de PDI do centro por categoría

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 4 3 7 4.86%
CEU 1 0 1 0.69%
PTU 31 28 59 40.97%
TEU 1 4 5 3.47%
ID 1 0 1 0.69%
PCD 5 14 19 13.19%
PAD 0 1 1 0.69%
PA 5 14 19 13.19%
Outros 7 25 32 22.22%
TOTAL 55 89 144 100%

 

Outros enlaces de interese