Táboa de PDI do centro por categoría

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 9 4 13 10.83%
CEU 0 0 0 0%
PTU 27 31 58 48.33%
TEU 0 2 2 1.67%
ID 1 0 1 0.83%
PCD 5 8 13 10.84%
PAD 0 1 1 0.83%
PA 5 14 19 15.84%
Outros 2 11 13 10.84%
TOTAL 49 71 120 100%

 

Outros enlaces de interese