Táboa de PDI do centro por categoría

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 9 4 13 10.08%
CEU 0 0 0 0%
PTU 30 31 61 47.29%
TEU 0 2 2 1.55%
ID 0 0 0 0%
PCD 3 8 11 8.53%
PAD 1 2 3 2.33%
PA 4 14 18 13.95%
Outros 5 16 21 16.28%
TOTAL 52 77 129 100%

 

Outros enlaces de interese