Facultade de Fisioterapia

Persoal de Administración e Servizos

 

Administradora do Centro
Nome Cargo Teléfono Email
- Administradora 986 812 546
Negociado de Asuntos Xerais
Nome Cargo Teléfono Email
- Xefe de Negociado 986 812 375

Área Académica

Secretaría de Alumnado
Nome Cargo Teléfono Email
- Xefe da Área Académica 986 812 253
- Auxiliar 986 812 259
-

Área Económica

Asuntos Económicos
Nome Cargo Teléfono Email
- - 986 812 379

Biblioteca

Biblioteca
Nome Cargo Teléfono Email
- - 986 812 268

Área de Servizos Xerais (Conserxaría)

Servizos Xerais
Nome Cargo Teléfono Email
- - 986 812 251