Facultade de Fisioterapia

Persoal de Administración e Servizos

 

Atención ao alumnado de grao

Ubicación: Secretaría de alumnado da FFT
Área de estudos de grao
NomePostoTeléfonoEmail
Esther Amosa Mendoza Xefa da Área 986 812 253
Mª Mercedes Rial Conde Xefa de negociado 986 812 259
Juan Antonio de Marcos Vázquez Posto base

Atención ao alumnado de mestrado e doutoramento

Ubicación: Secretaría de alumnado da FFT
Área de estudos de mestrado e doutoramento
NomePostoTeléfonoEmail
Jesús Andrés Iglesias Xefe de Área 986 130 219
Francisco M. Nogueiras Justo Xefe de negociado 986 130 220
Mª Begoña Villanueva San Martín Xefa de negociado
Mª Ángeles Sandino Martínez Xefa de negociado

Decanato da FFT

Ubicación: Decanato da FFT
Negociado de Asuntos Xerais
NomePostoTeléfonoEmail
Rosa Mª López González Xefa de Negociado 986 812 375

Atención a Departamentos da FFT

Ubicación: Planta 0 da FFT. Antiga sede administrativa do Dpto. de Tradución e Lingüística.
Negociado de Apoio á xestión de centros e departamentos
NomePostoTeléfonoEmail
Mª Belén Otero Rey Xefa de Negociado 986 813 799
986 812 371
Begoña Álvarez Carpintero Xefa de Negociado

Área Económica

Ubicación: 4ª Planta da FCCEE.
Asuntos Económicos
NomePostoTeléfonoEmail
Mª Asunción Marzán González Xefa de Área 986 812 545
Paula Ramil Vázquez Xefa de Negociado 986 812 403
Rafael Cid Álvarez Xefe de Negociado 986 812 379
Alberto Pérez Pereira Xefe de Negociado 986 812 544

Área TIC

Ubicación: FCCEE.
NomePostoTeléfonoEmail / Web
José Luis Ríos Beis Soporte 986 818 719
647 343 017

http://webs.uvigo.es/saum-xsh

Horario de Atención ao Público: de 8:30 a 14:30 (normal) e de 9:30 a 13:30 (verán)


Área de Apoio á Investigación e á Transferencia

Ubicación: Planta 0 da FCCXXT. Antiga sede administrativa do Dpto. de Dereito Privado.
NomePostoTeléfonoEmail
Fernando Troncoso Merino Xefe de Área 986 130 217
986 813 417
Marta González Rodríguez Xefa de Negociado

Administrador dos ámbitos Xuridico-social e Humanidades

Ubicación: 4ª Planta da FCCEE.
Administrador
NomePostoTeléfonoEmail
Ángel Nieto Rodríguez Administrador 986 812 546
647 343 063

Biblioteca

Ubicación: FFT - Praza das Cantigas
Biblioteca - Quenda de mañás
NomePostoTeléfonoEmail
Aurelio Casal Blanco T.E. de Biblioteca 986 812 268
Margarita Rodríguez Holguín T.E. de Biblioteca
Biblioteca - Quenda de tardes
NomePostoTeléfonoEmail
Ana Mª Bande Bande T.E. de Biblioteca 986 812 268
Manuela Miguélez Domínguez T.E. de Biblioteca
Manuela Pestaña Nieto T.E. de Biblioteca

Área de Servizos Xerais (Conserxaría)

Ubicación: Planta 0 da FFT.
Conserxaría - Quenda de mañás
NomePostoTeléfonoEmail
Miguel Iglesias Van Der Woude T.E. de servizos xerais 986 812 251
Mercedes Santos García A.T. de servizos xerais
Constantino Fernández Rodríguez A.T. de servizos xerais
Conserxaría - Quenda de tardes
NomePostoTeléfonoEmail
Jorge Pérez Álvarez A.T. de servizos xerais 986 812 251
Marcos Pérez Otero A.T. de servizos xerais