Facultade de Fisioterapia

Eleccións

Conforme á Lei Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de membros das Xuntas de Centro e demais normativa vixente, procédese a convocar eleccións de representantes de Xunta de Facultade (Persoal Docente e Investigador, estudantes e Persoal de Administración e Servizos).


Normativa de eleccións á Xunta de Facultade


Calendario electoral


Proceso Data
Publicación dos censos provisionais 24 de outubro de 2017
Prazo de reclamacións aos censos provisionais. Do 27 de outubro ao 3 de novembro de 2017
Publicación dos censos definitivos:
PDI | PAS | Estudantado
Resolución do nº de membros a elixir en cada sector
6 de novembro de 2017
Prazo de presentación de candidaturas.
Solicitude de candidatura
Do 7 ao 14 de novembro de 2017
Proclamación provisional de candidaturas. 15 de novembro de 2017
Prazo de reclamacións ás candidaturas provisionais. Do 16 ao 22 de novembro de 2017
Proclamación definitiva de candidatos.
Sorteo da mesa electoral.
Sorteo da letra para a elaboración das papeletas.
23 de novembro de 2017
Campaña electoral. Do 24 ao 29 de novembro de 2017
Votacións (de 11 a 19 horas na sala de xuntas da facultade). 30 de novembro de 2017
Proclamación provisional dos resultados electorais. 1 de decembro de 2017
Prazo de reclamacións á proclamación provisional. Do 4 ao 11 de decembro de 2017
Proclamación definitiva dos resultados electorais. 12 de decembro de 2017