Composición

Equipo Decanal

 • José Montero Reguera – Decano
 • Miguel Cuevas Alonso – Secretario
 • Inmaculada Anaya Revuelta – Vicedecana de Comunicación
 • Beatriz Rodríguez Rodríguez – Vicedecana de Relacións Internacionais
 • María Seijas Montero – Vicedecana de Calidade
 • Xosé Soto Andión – Vicedecano de Organización

Profesorado – Sector A

 • Jorge Luis Bueno Alonso
 • Helena Cortés Gabaudán
 • Susana Cruces Colado
 • Ana Luna Alonso

Profesorado – Sector B

 • Silvia Mascuñán Tolón

Estudantado – Sector C

 • Lara Carrillo Rodríguez
 • Raúl Manuel Pérez Álvarez

Persoal de Administración e Servizos – Sector D

 • Jesús de Andrés Iglesias

 

Actas

2017: 24/II | 16/V | 19/IX | 21/XI
2016: 1/III | 12/V | 15/VII | 6/X