Funcións

A Comisión de Validacións asesora e toma acordos sobre a aplicación das normas académicas e recoñecemento de créditos.

Composición

  • Miguel Cuevas Alonso – Secretario

Profesorado – Sector A

  • Rosalía Rodríguez Vázquez
  • María José Corvo
  • Miguel Cuevas Alonso

Profesorado – Sector B

  • Vacante

Estudantado

  • Daniel Veiga López