Composición

Subcomisión de Linguas Estranxeiras / Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

 • Beatriz Rodríguez Rodríguez – Vicedecana de Relacións Internacionais

Profesorado – Sector A

 • Dolores González Álvarez – Profesora do Grao en Linguas Estranxeiras
 • Javier Pérez Guerra – Profesor do Grao en Linguas Estranxeiras
 • María del Carmen Cabeza Pereiro – Profesora do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Profesorado – Sector B

 • VACANTE

Estudantado

 • Raúl Manuel Pérez Álvarez

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

 • Francisco Nogueiras Justo

 

Subcomisión de Tradución e Interpretación

 • Beatriz Rodríguez Rodríguez – Vicedecana de Relacións Internacionais

Profesorado – Sector A

 • Rosalía Rodríguez Vázquez – Profesorado con docencia en: linguas A, B, C, I, II, ou idiomas I, II
 • Ana Luna Alonso – Profesorado da área de Tradución e Interpretación

Profesorado – Sector B

 • Rebeca Cristina López González

Estudantado – Sector C

 • Lara Carrillo Rodríguez

Persoal de Administración e Servizos – Sector D

 • Esther Amosa Mendoza