Funcións

A Comisión de Extensión Universitaria resolve sobre as propostas e calendario de actividades e eventos culturais da facultade.

Composición

  • Inmaculada Anaya Revuelta (por delegación do decano)

Profesorado – Sector A

  • Amparo Solla González
  • Veljka Ruzicka Kenfel

Profesorado – Sector B

  • Vacante

Estudantado – Sector C

  • Cristina Bello Davila

Persoal de Administración e Servizos – Sector D

  • Rosa María López González