Facultade de Fisioterapia

Comisión de Extensión Universitaria

Composición


Luis Alonso Bacigalupe
Decano da Facultade

Profesorado - Sector A

Iolanda Galanes Santos
Rosalía Rodríguez Vázquez
Silvia Montero Küpper

Profesorado - Sector B

vacante

Alumnado

Cristina Bello Davila

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Manuel Nogueiras Justo

Funcións


A Comisión de Extensión Universitaria resolve sobre as propostas e calendario de actividades e eventos culturais da facultade.