José Montero, novo decano da Facultade de Filoloxía e Tradución

A Facultade de Filoloxía e Tradución é unha das máis antigas da Universidade de Vigo. Sita no campus de Lagoas-Marcosende ocupa o edificio histórico que albergou dende os seus inicios o vello Colexio Universitario, semente da actual universidade. Fórmanse neste centro singular –porque é o único destas características en Vigo– estudantes do eido de Artes e Humanidades co obxectivo de acadaren os coñecementos e destrezas que lles permita converterse en profesionais eficientes e, ao mesmo tempo, co propósito de lograren unha educación ampla e equilibrada conducente a formar unha cidadanía crítica e ben informada.

Procuramos a excelencia académica a través do estudo, a investigación e a innovación no campo das linguas e literaturas propias (galego, español) e estranxeiras (inglés, francés, alemán e portugués), en paralelo a súa tradución e interpretación con tres graos adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior: Filoloxía Aplicada Galega e Española, Linguas Estranxeiras, Tradución e Interpretación.

A Facultade de Filoloxía e Tradución atópase nun momento de grandes retos e desafíos, pois o sistema universitario de hoxe esixe unha serie de accións e traballo impensables non hai tanto tempo. O equipo de goberno do centro quere dar resposta ás necesidades e urxencias dunha facultade moderna cun equipo paritario, que mesture xuventude e experiencia, con longas traxectorias ben como xestores ben como investigadores, con ganas de traballar e ilusión por encarar os desafíos con que se enfronta o noso centro e a universidade actual.

Queremos, xa que logo, xestionar o día a día dunha facultade grande coas súas complexidades e dificultades, e, sobre todo, acadalo por medio do diálogo e do respecto. Queremos facer chegar á sociedade o moito traballo e investigación que desenvolvemos; en definitiva, mostrar á nosa contorna, dentro e fóra da Universidade de Vigo, a necesidade dos nosos estudos e dunha Facultade de Filoloxía e Tradución no sur de Galicia nestes tempos nos que debemos facer fronte a cambios e nos que os estudos lingüísticos e culturais deben ter un papel relevante.

A facultade asume un compromiso sólido coa responsabilidade que as artes e as humanidades teñen en ofrecer respostas aos retos sociais do noso tempo: a liberdade, a inclusión, a creación de sentido, a intelixencia cultural e a cidadanía responsable e democrática; vencéllanse estes con algúns dos desafíos da sostenibilidade social máis importantes: a expresión cultural, a igualdade das linguas e a súa protección, a inter/transculturalidade, os movementos migratorios, a alfabetización dixital etc. E como centro de formación universitaria, tamén quere ofrecer respostas ao tecido empresarial, social e cultural e involucrarse na colaboración cos axentes sociais, o que permite unha educación non só centrada nos contidos, senón tamén nas competencias instrumentais e do saber ser, fornecendo a capacidade de acción das persoas tituladas na sociedade.

Atoparedes nesta páxina web do centro información precisa sobre os nosos graos e mestrados; tamén de todas as actividades aquí organizadas, que complementan a formación integral do estudantado, e das infraestruturas das que dispoñemos.

O centro conta coa certificación FIDES-AUDIT e considera a mobilidade internacional de estudantado e profesorado unha das súas prioridades e características máis salientables, polo que anima a ambos a realizar estadías no estranxeiro ao abeiro dos programas internacionais Erasmus+, convenios bilaterais (bolsas propias etc.), ISEP e Erasmus Mundus.

A Facultade de Filoloxía e Tradución de Vigo pretende ser un lugar para traballar e deixar traballar; para que o noso profesorado o faga na súa docencia, nos seus proxectos e nas súas investigacións; para que o estudantado poida asistir ás clases e incorporarse á vida académica, primeiro, e á laboral, despois; e para que o persoal de administración e servizos teña tamén unha contorna positiva onde ser quen de desenvolver o seu labor cotián. A suma destes tres elementos, cerna da vida dun centro universitario, permitirá acadarmos unha Facultade acorde cos tempos da universidade de hoxe e da de Vigo en particular.

Contades connosco; contamos con vós.