CONFERENCIA. Internacionalización da literatura catalá nas feiras internacionais do libro

O relatorio tratará sobre o impacto e as consecuencias que tivo a presenza da cultura catalá como convidada de honra na Feira do Libro de Frankfurt de 2007 na súa internacionalización. Ademais, abordaranse as políticas de difusión internacional da literatura e a cultura catalás do Institut Ramon Llul, así como a incentivación da tradución de autoras e autores cataláns (clásicos, modernos, literatura infantil, etc.).

Emitirase de maneira virtual a través do salón de actos do campus remoto: https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3010424426

Contrasinal estudantado: EVUeyN8P