Facultade de Fisioterapia

Coordinadores da FFT - Curso académico 2017-2018
CoordinaciónResponsableTeléfonoEmail
Grao en Ciencias da Linguaxe e E.L. Antonio Rifón Sánchez 986 812 357
Grao en Tradución e Interpretación Ana M.ª Pereira Rodríguez 986 812 360
Grao en Linguas Estranxeiras Eduardo Varela Bravo 986 812 343
Prácticas en empresas Lourdes Lorenzo García 986 812 360
Enlace de Igualdade Maribel del Pozo Triviño 986 813 645
Estudantes con necesidades especiais José Montero Reguera 986 812 332