Facultade de Fisioterapia

Coordinadores da FFT - Curso académico 2019/2020
CoordinaciónResponsableTeléfonoCorreo electrónico
Grao en Ciencias da Linguaxe e E.L. Antonio Rifón Sánchez 986 812 357
Grao en Tradución e Interpretación Ana M.ª Pereira Rodríguez 986 812 360
Grao en Linguas Estranxeiras Nuría Yáñez Bouza (en funcións) 986 818 777
Prácticas en empresas Lourdes Lorenzo García 986 812 360
Enlace de Igualdade Maribel del Pozo Triviño 986 813 645
Estudantes con necesidades especiais José Montero Reguera 986 812 332

Antonio Rifón 

Sánchez