Facultade de Fisioterapia

Virginia T. Ripoll Delebourse

Virginia T. Ripoll Delebourse

Profesora Titular de Escola Universitaria

Área de Filoloxía Francesa

Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Liñas de investigación:

  • Didáctica da lingua

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 37B
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 058
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Linguas Estranxeiras
V01G180V01504 | Terceiro idioma estranxeiro I: Francés

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01304 | Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
V01G230V01306 | Idioma 2, III: Francés


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Linguas Estranxeiras
V01G180V01205 | Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01204 | Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
V01G230V01206 | Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
V01G230V01404 | Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Didáctica da lingua francesa