Facultade de Fisioterapia

Antonio Rifón Sánchez

Antonio Rifón Sánchez

Profesor Titular de Universidade

Área de Lingua Española

Departamento de Lingua Española

Liñas de investigación:

  • Linguas de especialidade: español
  • Morfoloxía e semántica
  • Análise do discuso

Grupo de investigación:

Gramática, Discurso e Sociedade

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 53A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 357
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01103 | Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais
V01G400V01916 | Semántica e léxico

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01302 | Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Linguas de especialidade (español)
  • Linguaxe e poder: discurso institucional
  • Morfoloxía e semántica do español