Facultade de Fisioterapia

Inmaculada C. Báez Montero

Inmaculada C. Báez Montero

Profesora Titular de Universidade

Área de Lingua Española

Departamento de Lingua Española

Liñas de investigación:

  • Ensino e aprendizaxe de lingua española e de signos española
  • Diacronía e cambio lingüístico na lingua española e a lingua de signos
  • Accesibilidade

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 52A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 349
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01945 | As tecnoloxías na ensinanza-aprendizaxe de linguas

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01102 | Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español


2º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Lingüística Aplicada
V01M126V01205 | Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe
V01M126V01208 | Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda
V01M126V01209 | Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Documentación de linguas minorizadas
  • Sociolingüística da LSE
  • Ensino e aprendizaxe de lingua oral e escrita como primeira e segunda lingua