Facultade de Fisioterapia

Inmaculada C. Báez Montero

Inmaculada C. Báez Montero

Profesora Titular de Universidade

Área de Lingua Española

Departamento de Lingua Española

Liñas de investigación:

  • Ensino e aprendizaxe de lingua española e de signos española
  • Accesibilidade
  • Neurolingüística e psicolingüística

Grupo de investigación:

Grupo de Investigación de Lingua Española & Linguas Signadas

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 52A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 349
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2019/2020: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01102 | Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español


2º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Lingüística Aplicada
V01M126V01205 | Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe
V01M126V01209 | Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes


Curso 2019/2020: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Luns: 11:00-14:00 / Martes: 11:00-14:00 / Mércores: 11:00-14:00

2º CUADRIMESTRE:

Martes: 16:00-19:00 / Mércores: 16:00-19:00

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por determinar

Período sen Docencia: Martes 10:00-13:00 / Mércores 10:00-13:00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)

Liñas de TFG


  • Lingüística de corpus e sociolingüística da LSE e xestualidade en linguas orais
  • Ensino e aprendizaxe da lingua oral e escrita como primeira e segunda lingua
  • Documentación de linguas minoritarias

Breve CV


TESES DOUTORAIS DIRIXIDAS NA área DA LSE

Ana Mª Fernández Soneira. “A cuantificación na lingua de signos española” 2004

Rayco H. González Montesino.“A estratexia sempre a man: propostas didácticas para a interpretación en lingua de signos” 2016

María Concepción Bao Fente. “O Portafolio europeo de todas as Linguas. Un recurso plural para mellorar e modificar as actitudes lingüísticas cara á lingua de signos española na etapas de educación infantil e primaria” 2017.

TESES DOUTORAIS DIRIXIDAS NA área DE ELE

Paula Reyes Álvarez Bernárdez. “A formación do profesorado de ELE en avaliación auténtica de competencias”, 2014

Mónica Novegil. “Ou primeiro día de clase no proceso de ensinanza-aprendizaxe de segundas linguas: A unidade 0” 2015.

Herminda Otero Doval. “A certificación da competencia comunicativa do español. Do MCER ao GRIDELE” 2016.

Lucía Vázquez. “A interlingua pragmática dos aprendices de ELE: a expresión das manifestacións de queixa e desaprobación. 2004

Marta Peláez Torres. “Estratexias de cortesía en estudantes de ELE. A expresión de desexos e felicitacións.” 2016.

Próximas lecturas (2019):

Eva Freixeiro Ocampo: Neurolingüística e lingua de signos

Sandra Pereira: Ensino da lingua oral en secundaria