Facultade de Fisioterapia

María José Quilis Sanz

María José Quilis Sanz

Profesor Titular de Universidade

Área de Lingua Española

Departamento de Lingua Española

Liñas de investigación:

  • Fonética e fonoloxía
  • Variedades do español
  • Español de América

Grupo de investigación:

Lingüística Hispánica

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 56A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 334
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01911 | Historia e historiografía da lingua española

Grao en Linguas Estranxeiras
V01G180V01103 | Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua española

Mestrado en Lingüística Aplicada
V01M126V01103 | Lingüística Aplicada


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01913 | Fonética e fonoloxía da lingua española
V01G400V01914 | Variedades do español

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01202 | Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Fonoloxía e Fonética do español
  • Historia da lingua española
  • Español de América
  • Variedades do español

Breve CV


Profesora Titular do Departamento de Lingua española da Universidade de Vigo dende o ano 1996. Ten participado en distintos proxectos de carácter nacional e internacional con financiamento de fondos europeos. Foi membro do equipo Polyglot-1: a multilanguage speech-to-text and text to speech systems (1988-1989); no ámbito nacional, participou en diversos proxectos financiados polo Ministerio de Educación e Ciencia, como o Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, A lingua española en Filipinas ou o Atlas Lingüístico do Ecuador. É autora de dúas monografías publicadas en editoriais de recoñecido prestixio (o CSIC e UNED), así como de artigos publicados no Boletín da RAE, o Boletín da Academia Portoriqueña da Lingua española, a Revista de Filoloxía, o Anuario de Lingüística Española, os Cahiers de L’Institut de Linguistique de Louvain, a Revista de Filoloxía Española, a Revue de Linguistique Roumane, etc.