Facultade de Fisioterapia

Xosé Henrique Pérez Rodríguez

Xosé Henrique Pérez Rodríguez

Profesor Titular de Universidade

Área de Tradución e Interpretación

Departamento de Tradución e Lingüística

Liñas de investigación:

  • Tradución
  • Sistemas de escritura
  • Linguística e antropoloxia evolucionarias

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 56C
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 072
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01210 | Introdución á teoría da tradución e a interpretación
V01G230V01621 | Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Teoría da tradución