Facultade de Fisioterapia

Xosé Bieito Arias Freixedo

Xosé Bieito Arias Freixedo

Profesor Titular de Universidade

Área de Filoloxía Galega e Portuguesa

Departamento de Filoloxía Galega e Latina

Liñas de investigación:

  • Literatura Medieval Galego-portuguesa
  • Edicion de textos

Grupo de investigación:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 30A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 075
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01105 | Idioma moderno: Lingua portuguesa I
V01G400V01921 | Literatura medieval galego-portuguesa

Grao en Linguas Estranxeiras
V01G180V01108 | Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Portugués


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Literatura Medieval Galego-portuguesa
  • As cantigas de escarnio e mal dizer