Facultade de Fisioterapia

Ana Elina Martínez Insua

Ana Elina Martínez Insua

Profesora Titular de Universidade

Área de Filoloxía Inglesa

Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Liñas de investigación:

  • Lingüístca Sistémica Funcional
  • Lingüística de corpus
  • Variación lingüística

Grupo de investigación:

Language variation and textual categorisation

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 31B
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 130 114
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01105 | Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
V01G230V01303 | Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés

Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións
V01M121V01107 | Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Lingua Inglesa (Marco teórico: Lingüística Sistémica Funcional)