Facultade de Fisioterapia

Belén Martín Lucas

Belén Martín Lucas

Profesora Titular de Universidade

Área de Filoloxía Inglesa

Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Liñas de investigación:

  • Estudos feministas
  • Estudos poscoloniais
  • Estudos da globalización

Grupo de investigación:

Feminario de Investigación

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 30B
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 333
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Linguas Estranxeiras
V01G180V01904 | Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións
V01M121V01106 | Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Linguas Estranxeiras
V01G180V01909 | Literatura e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: Inglés


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Literatura e identidade de xénero

Breve CV


Coordinadora do grupo BIFEGA (http://bifega.webs.uvigo.es/) e IP do proxecto Bodies in Transit: Difference and Indifference (MCIU, 2018-2020; Ref. FFI2017-84555-C2-2-P; http://bodiesintransitproject.com)

Investigadora na Rede de Excelencia “Redes transcanadienses: excelencia y transversalidad desde España sobre Canadá hacia Europa”. https://transcanull.wordpress.com/

Conta con numerosas publicacións en revistas indexadas e con editoriais globais como Palgrave Macmillan, Routledge, Brill/Rodopi and Gruyter.

Cofundadora e coeditora xeral da revista electrónica de acceso aberto Canada and Beyond: A Journal of Canadian Literary and Cultural Studies (http://uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/CanadaBeyond/index)