Facultade de Fisioterapia

Francisco José Ledo Lemos

Francisco José Ledo Lemos

Profesor Contratado Doutor

Área de Filoloxía Latina

Departamento de Filoloxía Galega e Latina

Liñas de investigación:

  • Lingua e Literatura Latina
  • Lingüística histórica comparada

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 40A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 362
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH03001 | Introdución á literatura clásica antiga (I): A literatura grega ata o século IV a.C.


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01402 | Retórica e poética
V01G400V01403 | Latín e literatura grecolatina


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Lingüística histórica comparada
  • Tradición clásica grecolatina e tradición moderna occidental

Breve CV


Doutor en Filoloxía Clásica pola Universidade de Salamanca (1998). Traballou como bolseiro de investigación en dita universidade (1992-1995), e formou parte do equipo de investigación sobre linguas prerromanas da Península Ibérica dirixido por Jürgen Untermann e Francisco Villar Liébana. É autor de traducións ao galego de autores latinos e de dúas monografías sobre lingüística indoeuropea: Femininum Genus (München 2003, 2ª ed.), e La palabra ‘mujer’ en indoeuropeo (München 2002).