Facultade de Fisioterapia

Carlos Garrido Rodrigues

Carlos Garrido Rodrigues

Profesor Titular de Universidade

Área de Tradución e Interpretación

Departamento de Tradución e Lingüística

Liñas de investigación:

  • Tradución técnico-científica
  • Lexicografía especializada técnico-científica
  • A tradución do ensino e divulgación da ciencia

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 51C
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 330
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01502 | Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
V01G230V01918 | Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01613 | Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Tradución e terminografia técnico-científica (alemán/inglés/galego-portugués/castelán)