Facultade de Fisioterapia

Ana Fernández Soneira

Ana Fernández Soneira

Área de Lingua Española

Departamento de Lingua Española

Liñas de investigación:

  • Lingua de Signos Española
  • Ensinanza do Español como L2

Grupo de investigación:

Grupo de Investigación de Lingua Española & Linguas Signadas

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 55A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 020
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2019/2020: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Lingüística Aplicada
V01M126V01108 | Gramática e Léxico da Lingua de Signos Española


2º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Lingüística Aplicada
V01M126V01207 | Usos Profesionais da Lingua de Signos Española


Curso 2019/2020: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Venres: 10:00-14:00

2º CUADRIMESTRE:

Venres: 10:00-14:00

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por determinar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)

Liñas de TFG


  • Gramática comparada: a lingua española e a lingua de signos española
  • Ensinanza de segundas linguas
  • Lingua de signos española

Breve CV


Son profesora contratada doutora do Departamento de Lingua. O meu dostorado centrouse no estudo da expresión da cuantificación na LSE. Os meus traballos de investigación céntranse principalmente no eido da lingua española como lingua estranxeira e da lingua de signos española. Pertenzo ao grupo de investigación de lingua española e linguas signadas da Universidade de Vigo, GRILES (http://griles.webs.uvigo.es/). O meu labor docente ten como eixes fundamentais a Lingua Española nos estudos de grao das Facultades de Ciencias Sociais e da Comunicación e de Ciencias da Educación e do Deporte, e a LSE no Mestrado interuniversitario en Lingüística Aplicada (Gramática e léxico da LSE e Usos profesionais da LSE).