Facultade de Fisioterapia

Manuel Santiago Fernández Álvarez

Manuel Santiago Fernández Álvarez

Profesor Titular de Universidade

Área de Filoloxía Galega e Portuguesa

Departamento de Filoloxía Galega e Latina

Liñas de investigación:

  • Literatura galega contemporánea
  • Ficción e ideoloxía
  • Teoría literaria

Grupo de investigación:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 46A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 353
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01925 | Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-I
V01G400V01962 | Prácticas textuais: Narración
V01G400V01966 | Prácticas textuais: Novos formatos


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01923 | Análise das obras centrais do período Nós


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Ficción e ideoloxía
  • Literatura galega contemporánea
  • Teoría literaria

Breve CV


Doutor en Filoloxía desde 1992. Catedrático de Ensimo Secundario. Algunhas publicacións: 1992. A Poesía de Eduardo Pondal. Vigo: Edicións do Cumio. 1993. Manual E Escolma Da Nova Narrativa Galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. 2009. A Mecánica Da Maxia: Ficción E Ideoloxía En Álvaro Cunqueiro. Vigo: Galaxia. 2013. Dama Saudade E O Cabaleiro Sombra: As Relacións Entre O Imaxinario Literario E O Imaxinario Nacional Na Literaturagalega Contemporánea. Berlin: Frank & Timme. 2017. A árbore de Kant. Racionalismo e irracionalismo na fundación da Galicia moderna, Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións.