Facultade de Fisioterapia

Mª del Carmen Cabeza Pereiro

Mª del Carmen Cabeza Pereiro

Profesora Titular de Universidade

Área de Lingüística Xeral

Departamento de Tradución e Lingüística

Liñas de investigación:

  • Gramática e discurso na lingua de signos española
  • Relación entre xestualidade e lingua de signos

Grupo de investigación:

Gramática, Discurso e Sociedade

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 53C
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 355
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Lingüística e lingua de signos española
  • Retos e dificultades da tradución LSE-español nun corpus

Breve CV


Carmen Cabeza Pereiro é profesora titular de Lingüística xeral na Universidade de Vigo. Investiga sobre as linguas de signos das comunidades xordas (nomeadamente a LSE), desde unha perspectiva funcional e cognitiva. Os seus derradeiros traballos abordaron as relacións entre gramática e discurso, a metáfora conceptual no léxico, e o cambio lingüístico e a gramaticalización. Tamén ten investigado algúns aspectos sociolingüísticos da comunidade xorda en España.