Facultade de Fisioterapia

Sofía Bemposta Rivas

Sofía Bemposta Rivas

Formación de Persoal Investigadora

Área de Filoloxía Inglesa

Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá


Grupo de investigación:

Language variation and textual categorisation

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 49B
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 364
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Linguas Estranxeiras
V01G180V01204 | Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019