Facultade de Fisioterapia

Miguel Cuevas Alonso

Miguel Cuevas Alonso

Profesor Contratado Doutor

Área de Lingua Española

Departamento de Lingua Española

Liñas de investigación:

  • Fonética e fonoloxía
  • Pragmática
  • Historiografía Lingüística

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 56A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 334
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01915 | Pragmática e discurso


2º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Lingüística Aplicada
V01M126V01202 | Aplicacións da Psicolingüística


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019


Breve CV


É licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Oviedo (2001), experto profesional en estatística aplicada ás Ciencias da Saúde (UNED, 2004) e doutor pola Universidade de Vigo (2011). Na actualidade é profesor contratado doutor no Departamento de Lingua Española da Universidade de Vigo. A maior parte da súa investigación desenvolveuna no seo de diversos proxectos financiados en convocatorias competitivas nacionais e internacionais. É autor de numerosos artigos e reseñas, só ou en colaboración, en Journal of the International Phonetic Association, Archivum, Estudios de Fonética Experimental, Language Design, Hesperia, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Lingüística Española Actual, Onomázein, Language in Society, Revue Roumaine de Linguistique, etc. Foi conferenciante na Universidade de Massachusetts (Amherst), na Universidade de Zúrich, na Universidade de Iasi e de Suceava (Rumanía), etc. Ten participado no Atlas Prosodique Multimédia de l'Espace Roman, no Atlas Interactivo da Entonación do Español e no Interactive Atlas of Romance Intonation.