Facultade de Fisioterapia

José Yuste Frías

José Yuste Frías

Profesor Titular de Universidade

Área de Tradución e Interpretación

Departamento de Tradución e Lingüística

Liñas de investigación:

  • Símbolo e imaxe en tradución
  • Tradución publicitaria
  • Tradución audiovisual e multimedia

Grupo de investigación:

Tradución & Paratradución

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 33C
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 331
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2019/2020: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01701 | Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01608 | Tradución idioma 1, III: Francés-Español


Curso 2019/2020: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Martes: 11:00-14:00 / Mércores: 13:00-14:00 / Xoves: 13:00-14:00 / Venres 13:00-14:00

2º CUADRIMESTRE:

Mércores: 09:00-13:00 / Xoves: 09:00-11:00

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por determinar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)

Liñas de TFG


  • Traducción Francés-Español-Francés
  • Revisión e corrección de textos
  • Tipografía y Traducción

Breve CV


Licenciado e Doutor en Filosofía e Letras (Filoloxía Románica [Francés]) pola Universidade de Zaragoza, José Yuste Frías é Profesor Titular de Universidade no Departamento de Tradución e Lingüística da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo onde imparte docencia de grao dando clase de tradución directa e inversa na combinación francés-español-francés desde 1995 e de ortotipografía para traductores (revisión e corrección de textos) desde 2004. Especialista do símbolo e da imaxe en tradución, a súa docencia en posgrao e as súas investigacións centranse nos campos profesionais da tradución cultural (directa e inversa) de cómics, libros infantís, libros de arte e textos turísticos; a tradución publicitaria e a tradución para a pantalla. Teórico da tradución, as súas investigacións sobre a paratextualidade o levaron a publicar pioneiras reflexións sobre a importancia suma de calquera detalle paratextual na edición final das traducións e sobre o espazo liminar que ocupa, sempre, todo profesional da tradución e a interpretación que se prece, iniciando, na teoría da tradución, a corrente traductolóxica da Escola de Vigo coa creación dun novo termo traductolóxico: a noción de paratradución. As súas derradeiras publicacións sobre identidade e tradución, que desenvolven as liñas de investigación Mestizaxe e Migración do Grupo T&P, resultan ser reveladoras á hora de xestionar a diversidade cultural nos tempos de choque de civilizacións que corren. Cando, nos servizos públicos de tradución e interpretación, existe, realmente, unha vontade de traducir e interpretar as múltiples pertenzas tanto da identidade do Un (o provedor de servizos) como da identidade do Outro (o migrante alófono), a presenza física dun profesional da Tradución e Interpretación no medio Social (TIMS) é imprescindible e non pode ser substituída por simples e paupérrimos pictogramas.