Facultade de Fisioterapia

Martín Urdiales Shaw

Martín Urdiales Shaw

Profesor Titular de Universidade

Área de Filoloxía Inglesa

Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Liñas de investigación:

  • Novela xudía norteamericana do s. XX
  • Tradución literaria e negociacións textuais e culturais
  • Novela gráfica e cultura popular norteamericana

Grupo de investigación:

Negociacións Textuais e Culturais

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho B46
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 366
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións
V01M121V01102 | Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Linguas Estranxeiras
V01G180V01204 | Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés
V01G180V01601 | Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións
V01M121V01207 | Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono
V01M121V01208 | Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Narrativa xudía norteamericana do século XX
  • A poesía norteamericana do século XIX e a identidade nacional