Facultade de Fisioterapia

Joaquín Sueiro Justel

Joaquín Sueiro Justel

Catedrático de Escola Universitaria

Área de Lingua Española

Departamento de Lingua Española

Liñas de investigación:

  • Sintaxe do Español
  • Historiografía lingüística: Lingüística colonial
  • Ensinanza aprendizaxe de linguas

Grupo de investigación:

Lingüística Hispánica

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 50A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 370
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01101 | Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Ensinanza aprendizaxe de linguas
  • Historiografía lingüística
  • Sintaxe do Español

Breve CV


Máis de 25 anos de experiencia docente en ensino universitario en universidades españolas e estranxeiras, e de 15 como docente de secundaria. Investigación no eido da Historia das ideas lingüísticas no ámbito hispánico. Especialista na lingüística colonial española en Asia. Traballos de investigación no campo da ensinanza aprendizaxe de linguas e en sintaxe do español. Experiencia en xestión coma decano de centro, director de departamento, coordinador de grao, etc.