Facultade de Fisioterapia

Xosé Soto Andión

Xosé Soto Andión

Profesor Titular de Universidade

Área de Filoloxía Galega e Portuguesa

Departamento de Filoloxía Galega e Latina

Liñas de investigación:

  • Gramática

Grupo de investigación:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 49A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 818 748
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2019/2020: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01301 | Lingua e comunicación oral e escrita: galego


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01904 | Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega

Mestrado en Lingüística Aplicada
V01M126V01226 | Temas de Lingüística Contrastiva


Curso 2019/2020: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Martes: 10:30-11:00 e 13:00-15:00 / Xoves: 10:30-11:00 e 15:30-18:30

2º CUADRIMESTRE:

Mércores: 10:30-11:00 e 13:00-14:30 / Xoves: 10:30-11:00, 13:00-14:30 e 15:30-17:30

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por determinar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)

Liñas de TFG


  • Semántica
  • Morfosintaxe
  • Lexicografía e fraseoloxía

Breve CV


Doutor en lingüística galega. Profesor Titular de Universidade. Foi boseiro no ILG e no CCG e mais traballou como lingüista na administración autonómica e nos medios de comunicación. Realizou estadías de investigación na Universidade de Oxford e estadías docentes na Universidade de Helsinki. Publicou traballos en revistas internacionais de prestixio como son entre outras as seguintes:

- “La semántica de volver en gallego”, Bulletin of Hispanic Studies, 90.4, Liverpool: University of Liverpool, 2013, 375-401.
- “The Semantics of Attitudes”, la linguistique, 48, Paris: Presses Universitaires de France, 2012, 103-131.