Facultade de Fisioterapia

Robert Neal Baxter

Robert Neal Baxter

Profesor Contratado Doutor

Área de Tradución e Interpretación

Departamento de Tradución e Lingüística

Liñas de investigación:

  • Didáctica da interpretación - Interpretación
  • Tradución e planificación lingüística - Interpretación
  • Tradución e xénero

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 38C
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 270
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01601 | Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
V01G230V01617 | Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Calquera aspecto de interpretación en calquera modalidade