Facultade de Fisioterapia

Mª Elena Sánchez Trigo

Mª Elena Sánchez Trigo

Catedrática de Universidade

Área de Tradución e Interpretación

Departamento de Tradución e Lingüística

Liñas de investigación:

  • Tradución especializada
  • Creación de recursos lingüísticos
  • Convencións textuais

Grupo de investigación:

Compiladores e Linguaxes

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 41C
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 326
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Tradución e Interpretación
V01G230V01505 | Tradución idioma 1, II: Francés-Español
V01G230V01509 | Tradución idioma 2, II: Francés-Español

Mestrado en Lingüística Aplicada
V01M126V01215 | Mediación Lingüística


2º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional
V01M128V01206 | Textos e Discursos Especializados: Tradución de Textos do Ámbito da Biomedicina


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Tradución francés-español: realización dun proxecto de tradución con análise e comentario traductolóxico

Breve CV


Catedrática de tradución e interpretación. Docente de traducción francés-español en materias do Grao de Tradución e Interpretación así como en másteres e programas de doutoramento da Uvigo e doutras universidades españolas. Dirixe e participa en numerosos proxectos de I+D de convocatorias competitivas e tamén en redes estatais e europeas. Avaliadora externa de diversas axencias calidade e outros organismos de avaliación. Forma parte de comités científicos e consellos de redacción de recoñecidas revistas sobre traducción. Colabora coa federación ASEM e ASEM-Galicia na tradución de textos sobre enfermidades neuromusculares e raras co obxectivo de contribuir a súa visibilización. Desempeñou diferentes cargos de xestión (dirección departamento, coordinación doutoramento, etc.) e coordina o seu grupo de investigación. Publicacións: Academia.edu y Researchgate