Facultade de Fisioterapia

Xoán Paulo Rodríguez Yáñez

Xoán Paulo Rodríguez Yáñez

Profesor Titular de Universidade

Área de Lingüística Xeral

Departamento de Tradución e Lingüística

Liñas de investigación:

  • Bilingüismo
  • Etnografía interaccional
  • Pragmática conversacional e intercultural

Grupo de investigación:

Gramática, Discurso e Sociedade

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución

Despacho 57C
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 358
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH12001 | Bilingüismo e educación bilingüe


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
V01G400V01401 | Sociolingüística

Grao en Linguas Estranxeiras
V01G180V01201 | Lingüística: Describir a linguaxe

Mestrado en Lingüística Aplicada
V01M126V01201 | Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH12004 | Comunicación intercultural


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018/2019

Liñas de TFG


  • Sociolingüística e bilingüismo