Facultade de Fisioterapia

07/09/2017 - Xornadas de acollida 2017

As xornadas de acollida 2017-2018 celebraranse os días 6 e 7 de setembro de 2017 coa participación do equipo decanal

Nestas xornadas, o alumnado recibe información sobre o centro, os horarios, a estrutura dos estudos, os servizos do centro e outros servizos da universidade, así como sobre a estrutura organizativa da universidade e as funcións de cada órgano de representación.


7 de setembro de 2017

HoraActividade
10.00 h Presentación do Plan de Acción Titorial (PAT) no salón de actos
10.20 h Información sobre servizos da FFT no salón de actos
10.40 h Información sobre plans de estudo:
  • 1º de Tradución e interpretación no salón de actos
  • 1º de Linguas estranxeiras no salón de graos (B3)
  • 1º de Ciencias da linguaxe e estudos literarios na aula B2
11.35 h Información sobre o Centro de Linguas no salón de actos
12.00 h Área de Benestar, Saúde e Deportes no salón de actos
12.10 h “A busca do tesouro” (actividade promovida pola Área de Benestar, Saúde e Deportes)
13.00 h Remate da xornada

Programación completa das xornadas de acollida 2017-2018