Facultade de Fisioterapia

08/02/2018 - Conferencia “Literatura en galego e mecenado na Idade Media”

Hora: 19.45 h

Lugar: auditorio do Edificio Cambón (rúa da Palma, 4).

Relator: Ramón Mariño Paz (ILG / Univ. de Santiago de Compostela)


O ciclo de conferencias titulado Os xoves do Vindel é unha actividade académica da Universidade de Vigo organizada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina. Celebrarase ó longo de seis xoves distintos entre outubro deste ano e febreiro de 2018 para acompañar a estadía na nosa terra do Pergamiño Vindel, peza central da exposición do Museo do Mar “Pergamiño Vindel. Un tesouro en sete cantigas”. De cada unha destas conferencias encargarase un experto distinto.

A entrada é libre ata completar a capacidade do auditorio. Quen asista regularmente ó ciclo de conferencias recibirá un certificado acreditativo. Para o curso 2017/2018 a Universidade de Vigo autorizou con data 25 de outubro de 2017 a validación desta actividade por 0,4 créditos ECTS (12 horas). O código desta actividade académica é o AC00908.

A comisión organizadora está composta por catro docentes do Departamento de Filoloxía Galega e Latina, membros da Facultade de Filoloxía e Tradución: Camiño Noia Campos –coordinadora-, Bieito Arias Freixedo e Xosé-Henrique Costas González –vogais- e Alexandre Rodríguez Guerra –secretario-. Quen estea interesado no ciclo de conferencias poderá contactar con ela a través do enderezo electrónico .