Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 22/07/2020
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 06/07/2016

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade 06/04/2018
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 02/02/2015
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 29/05/2017
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 12/05/2016