Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 21/06/2022

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade 21/12/2020
R1 DO-0201 P1 Informe anual das accións desenvolvidas 2020-2021 24/02/2022
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 02/02/2015
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 29/05/2017
R1 DO-0301 P1 Seguimento da Información Pública 21/06/2022