Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

 

Informe anual de resultados

 

Taxas Académicas

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | valores porcentuais (%)

Curso académico 2017/2018

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Ciencias da Linguaxe 76,00 28,00 98,00 90,00
Grao en Linguas Estranxeiras 79,00 12,73 93,00 59,00 90,00
Grao en Tradución e Interpretación 83,00 5,88 94,00 57,94 91,00
Máster en Tradución Multimedia 82,00 92,00 78,26 96,00
Máster en Tradución para a C. Int. 63,00 8,92 85,00 66,67 97,00
Curso académico 2016/2017

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Ciencias da Linguaxe 73,00 26,47 89,00
Grao en Linguas Estranxeiras 79,50 32,73 92,00 80,00 90,00
Grao en Tradución e Interpretación 79,00 15,27 93,00 46,56 89,00
Máster en Tradución Multimedia 90,00 100,00 57,14 99,00
Máster en Tradución para a C. Int. 83,00 9,09 98,00 61,54 96,00
Curso académico 2015/2016

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Ciencias da Linguaxe
Grao en Linguas Estranxeiras 84,00 16,33 87,00 77,50 92,00
Grao en Tradución e Interpretación
Máster en Tradución Multimedia
Máster en Tradución para a C. Int. 83,00 0,00 96,00 81,82 100,00

Resultados de satisfacción

Toda a información no Portal de Transparencia da Universidade de Vigo.