Homenaxe a Antonio Rifón Sánchez

A nova andaina de Hesperia. Anuario de Filología Hispánica, agora baixo a dirección de Susana Rodríguez Barcia, comeza cun volume (XXV, 1, 2022) de estudos morfolóxicos concebido coma homenaxe ao profesor Rifón Sánchez.

Recoñecense así os seus 25 anos de exemplar traballo editorial na revista e o seu maxisterio no eido da morfoloxía.

Páxina web da revista