Facultade de Fisioterapia

Xornadas de acollida

As xornadas de acollida 2019-2020 celebraranse o día 5 de setembro de 2019 coa participación do equipo decanal

Nestas xornadas, o alumnado recibe información sobre o centro, os horarios, a estrutura dos estudos, os servizos do centro e outros servizos da universidade, así como sobre a estrutura organizativa da universidade e as funcións de cada órgano de representación.


5 de setembro de 2019

HoraActividade
10.30 h Benvida do decano (salón de actos)
11.00 h Información sobre planes de estudo (coordinadores/as dos graos)
  • 1º de Traducción e interpretación (salón de actos)
  • 1º de Linguas extranxeiras (salón de graos B3)
  • 1º de Ciencias da Linguaxe e estudos literarios (aula B2)
12.00 h Descanso
12.30 h Presentación do plan de acción titorial (PAT) (Vicedecana de Calidade e coordiancións de PAT) (salón de actos)
13.00 h Información sobre intercambios Erasmus e outros programas (Vicedecana de Relacións Internacionais) (salón de actos)
13.30 h Información de servizos da FFT (salón de actos)
14.00 h Remate da xornada

Programación completa das xornadas de acollida 2019-2020