Facultade de Fisioterapia

Delegación de Alumnado

Local: Newton 15 | Teléfono: 986 812 372 | Email: | Facebook


A Delegación de Alumnado da Facultade de Filoloxía e Tradución é un órgano colexiado dos representantes estudantís: a expresión da vontade libre e democrática do estudantado da Universidade. Encárgase de coordinar as iniciativas encamiñadas á defensa dos dereitos do alumnado da Facultade, sen ningún tipo de discriminación.

Coopera co resto dos membros da Comunidade Universitaria e promove aquelas actividades que supoñan unha mellora e unha ampliación da formación humanística, científica e cultural do estudantado. Así mesmo, facilítalle información ao alumnado e trata de solucionar calquera irregularidade que chega ao seu coñecemento nos eidos en que transcorre a súa actuación.


Estatutos da Delegación de Alumnado da FFT
Procedemento para a elección de delegado/a e subdelegado/a de curso


Membros


Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesoureiro:

Manuel Arca Castro
Alejandro Gómez Martínez 8
Ana Souto Villanustre
Julián Rial Lago


Vogais

Sara Álvarez Gurdiel 1
Vera Álvarez Suárez
Víctor Barbosa Losada 2, 8, 9
Lara Carrillo Rodríguez 1
Jorge Diz Ferreira
Enya Fernández Berciano 3
Alicia Fernández Casanova 2
Sofía Fernández Mato 8
Eva Freijeiro Ocampo

Marina García Albo 3
Laura García Castro
Nuria García Fonte 2
Iván García Fuentes 6
Sixto González López 5, 8
Javier Gregores Méndez
Melisa Lago Lorenzo
Iria Ledo Hermida
Álvaro López Abelenda

Cristina López Pais 4, 8
H. Electra Marcet Rodríguez 7
Roi Matos García
Raquel Pereira Romasanta
Jennifer Powell Ríos 7
Pablo Quevedo Pacín
Celia Rocha Táboas
Laura Torres Sotelo


Órganos de goberno nos que participan:

1 - Comisión de Relacións Exteriores
2 - Comisión Permanente
3 - Comisión de Extensión Universitaria
4 - Comisión de Calidade
5 - Comisión de Validacións

6 - Comisión de Normalización e Dinamización Lingüística
7 - Comisión de Laboratorios Docentes e Aulas Informáticas
8 - Claustro Universitario
9 - Consello de Goberno