Facultade de Fisioterapia

Delegación de Alumnado

Local: Newton 15 | Teléfono: 986 812 372 | Email: | Facebook


A Delegación de Alumnado da Facultade de Filoloxía e Tradución é un órgano colexiado dos representantes estudantís: a expresión da vontade libre e democrática do estudantado da Universidade. Encárgase de coordinar as iniciativas encamiñadas á defensa dos dereitos do alumnado da Facultade, sen ningún tipo de discriminación.

Coopera co resto dos membros da Comunidade Universitaria e promove aquelas actividades que supoñan unha mellora e unha ampliación da formación humanística, científica e cultural do estudantado. Así mesmo, facilítalle información ao alumnado e trata de solucionar calquera irregularidade que chega ao seu coñecemento nos eidos en que transcorre a súa actuación.


Estatutos da Delegación de alumnos da FFT


Membros


Presidente:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesoureira:

Víctor Barbosa Losada
Andrea Gamallo Valladares
Lucía Vega Martínez
Tania Souto Rodal


Vogais

Laura Abalo Dieste 1
Raúl Manuel Pérez Álvarez 1
Cristina Bello Dávila 2
Lara Carrillo Rodríguez 2
Alba Gil Vicente 2

Daniel Veiga López 2
Laura Torres Sotelo 3
Fuensanta Buceta Bugallo 4
Enya Fernández Berciano 4

Nuria García Fonte 4
Jorge Diz Ferreira 5
Yolanda Fernández Pena 5
Raquel Pereira Romasanta 5


Titulación á que pertencen:

1 - Grao en Linguas Estranxeiras
2 - Grao en Tradución e Interpretación
3 - Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

4 - Mestrado en Tradución Multimedia
5 - Estudos de Doutoramento

Delegados de curso


Curso Grao GTI Grao GLE Grao GCLEL
1º Curso Aroa González Pérez Laura Pousada Barrio Alba Zels Garrido
2º Curso Javier Hervés Estévez Paloma Moares García Teresa Rodríguez Parada
3º Curso Laura Pérez Valiña Laura Abalo Dieste -
4º Curso Manuel Arca Castro Aitana Pérez Canosa Juan Cabaleiro Vaquero