Facultade de Fisioterapia

Matrícula

Curso académico 2019/2020


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 60 RR 30/05/2019 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Grao en Tradución e Interpretación 120
Grao en Linguas Estranxeiras 40
Mestrado Interuniversitario en Lingüistica Aplicada 10 RR XX/XX/2019 Preinscrición e matrícula
Calendario Académico
Preinscrición
Automatrícula
Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional 30
Mestrado Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións 30
Mestrado en Tradución Multimedia 30
Mestrado de Teatro e Artes Escénicas 25
Doutoramento en Lingüística, Literatura e Cultura 10 RR XX/XX/2019 Preinscrición e matrícula Automatrícula
Doutoramento en Estudos Lingüísticos 9
Doutoramento en Estudos Literarios 10
Doutoramento en Tradución e Paratradución 10
Doutoramento en Comunicación 21

PREZOS

Decreto XX/2019, do XX de xxxx, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/2020.


MÁIS INFORMACIÓN

Información sobre matrícula no portal da Universidade de Vigo