Facultade de Fisioterapia

Alexandre Rodríguez Guerra

Alexandre Rodríguez Guerra

Profesor Titular de Universidad

Área de Filología Gallega y Portuguesa

Departamento de Filología Gallega y Latina

Líneas de investigación:

  • Lingüística histórica gallega
  • Neología
  • Gramática gallega

Información de contacto

Facultad de Filología y Traducción

Despacho 44A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 079
 

Espacio web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1er CUATRIMESTRE:

Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios
V01G400V01901 | Morfología de la lengua gallega
V01G400V01905 | Sintaxis de la lengua gallega II
V01G400V01906 | Historia interna de la lengua gallega


2º CUATRIMESTRE:

Máster en Lingüística Aplicada
V01M126V01226 | Temas de Lingüística Contrastiva


Curso 2018/2019: Tutorías


Horarios de Tutoría - Curso 2018/2019

Líneas de TFG


  • Lingüística histórica
  • Lengua gallega
  • Neología

Breve CV


Doutor e premio extraordinario de dout. pola Univ. de Salamanca; autor de libros como Epistolario galego de Miguel de Unamuno (2000) ou Miguel de Unamuno e a lingua galega (2002), de artigos como “Os esquemas causais en galego medieval” (2001), “Conxuncións e locucións conxuntivas temporais en galego medieval” (2001), “Verbo da orde relativa dos constituíntes oracionais non-clíticos do latín ó galego medieval” (2004), “Parámetros (co)implicados na ordenación de constituíntes oracionais en latín” (2005), “As grafías no Cancioneiro da Ajuda” (2007), “Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal” (2013) ou “Dictionaries of Neologisms: a review and proposals for its improvement” (2016); (co)editor de obras como Neoloxía e lingua galega: teoría e práctica (2003) ou Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico (2016).