Facultade de Fisioterapia

Ana Fernández Soneira

Ana Fernández Soneira

Área de Lengua Española

Departamento de Lengua Española

Líneas de investigación:

  • Lengua de Signos Española
  • Enseñanza del Español como L2

Grupo de investigación:

Grupo de Investigación de lengua española & lenguas signadas

Información de contacto

Facultad de Filología y Traducción

Despacho 55A
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 020
 

Espacio web en UVIGO

Curso 2019/2020: Docencia


1er CUATRIMESTRE:

Máster en Lingüística Aplicada
V01M126V01108 | Gramática y Léxico de la Lengua de Signos Española


2º CUATRIMESTRE:

Máster en Lingüística Aplicada
V01M126V01207 | Usos Profesionales de la Lengua de Signos Española


Curso 2019/2020


1º CUATRIMESTRE:

Viernes: 10:00-14:00

2º CUATRIMESTRE:

Viernes: 10:00-14:00

PERÍODO SIN DOCENCIA:

Por determinar

(L: lunes | M: martes | X: miércoles | J: jueves | V: viernes)

Líneas de TFG


  • Gramática comparada: la lengua española y la lengua de signos española
  • Enseñanza de segundas lenguas
  • Lengua de signos española

Breve CV


Son profesora contratada doutora do Departamento de Lingua. O meu dostorado centrouse no estudo da expresión da cuantificación na LSE. Os meus traballos de investigación céntranse principalmente no eido da lingua española como lingua estranxeira e da lingua de signos española. Pertenzo ao grupo de investigación de lingua española e linguas signadas da Universidade de Vigo, GRILES (http://griles.webs.uvigo.es/). O meu labor docente ten como eixes fundamentais a Lingua Española nos estudos de grao das Facultades de Ciencias Sociais e da Comunicación e de Ciencias da Educación e do Deporte, e a LSE no Mestrado interuniversitario en Lingüística Aplicada (Gramática e léxico da LSE e Usos profesionais da LSE).