Prácticas externas: listaxe provisoria de asignación (GTI)

Listas provisorias de prazas asignadas para o Grao en Tradución e Interpretación: consulta no taboleiro da FFT ou na plataforma de teledocencia Moovi.