Defensa de tese de doutoramento: Diccionario, formación e información. Diseño de un recurso lexicográfico escolar para el siglo XXI

Doctoranda: Celia Fernández Vasco

Dirixen: Antonio Rifón Sánchez e Susana Rodríguez Barcia

Día e hora: 25 de marzo ás 10h

Campus remoto: EIDO – Sala de teses 5 Contrasinal estudantado: K3h9vvUU