Defensa da tese de doutoramento: Socialización bilingüe infantil nunha escola de Vigo (Galicia). Estudo lonxitudinal de nenos de 4 e 5 anos de contornas familiares castelán-falantes alfabetizados en galego: análise etnográfico-interaccional das prácticas alfabetizadoras na aula

Doutoranda: Marta Díaz Ferro
Dirixe: Xoán Paulo Rodríguez Yañez

Día e hora: 11 de marzo ás 10h

Lugar: EIDO – Sala de teses 1
Acceso: https://campusremoto.tv.uvigo.es/access/public/meeting/997907283
Contrasinal: Lqtbk3Af